BCX i Lova su kreirali jedinstvenu, savremenu, multifunkcionalnu mobilnu android i iOS aplikaciju i na taj način objedinili sve svoje usluge pod jednom aplikacijom i jednim brendom pod nazivom Lova. Više o Lova aplikaciji možete saznati na web stranici www.lova.ba

Preuzmite Lova Android i iOS (Apple) aplikaciju klikom na ikonice ispod:

                    

Virtuelne valute definisane novim Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti

 

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti kojim se uređuje oblast virtuelnih valuta i pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutam u Republici Srpskoj, stupio je na snagu u utorak, 5. jula 2022. godine.

 

Republika Srpska zahvaljujući usvajanju navedenog Zakona, nastoji ići u korak sa regijom, ali i Evropom i stvoriti regulatorni okvir za oblast digitalne imovine. Na ovaj način učinjen je prvi korak ka stvaranju pravne sigurnosti za investitore i korisnike digitalne imovine i poslat je signal cijelom svijetu da Republika Srpska postaje aktivan dio fintech-a.

 

Zakon o izmjeni i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti definisao je „virtuelne valute“ kao i pružaoce usluga povezanih sa virtuelnim valutama.

 

Digitalna imovina, odnosno virtuelna valuta, prema Zakonu, predstavlja „... digitalni zapis vrijednosti koji nije emitovan i za čiju vrijednost ne garantuje centralna banka, niti drugi organ javnog sektora, koja nije nužno vezana za zakonsko sredstvo plaćanja i nema pravni status novca ili valute, ali je fizička i pravna lica prihvataju kao sredstvo razmjene i može se kupovati, prodavati, razmjenjivati, prenositi i čuvati elektronskim putem.“

 

Važno je naglasiti da su svi pružaoci usluga povezanih sa virtuelnim valutama dužni dostaviti Komisiji obavještenje o pružanju usluga zajedno sa opisom mjera unutrašnje kontrole sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. „Lice koje nije evidentirano kod Komisije u skladu sa stavom 2. ovog člana ne može pružati usluge povezane sa virtuelnim valutama.“

 

Digital Asset Management, odnosno BCX kripto mjenjačnica kao pružalac usluga vezanih za „virtuelne valute“ nastojaće da bude prva ili među prvim evidentiranima od strane Komisije za hartije od vrijednosti. Želimo se još jednom pokazati svim korisnicima kao prva i najveća platforma u BiH za kupovinu, prodaju, razmjenu, prenos ili čuvanje kriptovaluta.

 

Na ovaj način omogućava se finansiranje pomoću virtuelnih valuta, unapređuje korištenje digitalne tehnologije i jača se okvir za borbu protiv zloupotreba na tržištu digitalne imovine, kao i pranja novca i finansiranja terorizma.

 

„Ako pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama u svom poslovanju ne poduzima mjere i radnje definisane propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, na njega se na odgovarajući način primjenjuju kaznene odredbe za obveznike sprovođenja tih mjera utvrđene zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.“

 

S obzirom na to da su zakonske regulative vezane za digitalnu imovinu sve jasnije u našoj zemlji savijetujemo svim korisnicima da za trgovinu i čuvanje kriptovaluta koriste samo registorvane i provjerene platforme koje su ispunile sve propisane norme.


Štampa  

O nama

 

Usluge

 

Kontaktirajte nas

 
  • Email:info@bcx.ba
  • Telefon:+387 51 229 406
  • Adresa:Kralja Alfonsa XIII 26,
    78000 Banja Luka,
    Bosna i Hercegovina.

Pratite nas

 
©2020 DigitalAsset Managment. Sva prava zadržana. Dizajnirao DAM.
Image

Zakažite konsultacije