1. Rukovodilac podacima o ličnosti
Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 26, 78000 Banja Luka, matični broj: 11168850, JIB: 4404319930009, prikuplja i obrađuje podatke o registrovanim korisnicima veb-sajta skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11) i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, br. 47/14).

2. Svrha obrade podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti se obrađuju isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje kripto imovine, marketinškog i drugog informisanja registrovanih korisnika.

3. Davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti
Korišćenje vebsajta i registracija korisnika preko vebsajta predstavlja dobrovoljno davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti registrovanog korisnika.

Korisnik je izričito saglasan i ovlašćuje Posrednika da može prikupljati, provjeravati i obrađivati njegove lične podatke, lične podatke njegovih ovlaštenih lica i drugih povezanih lica (na osnovu njihove saglasnosti), kao i informacije koje su potrebne u svrhu ispunjenja poslovnih odnosa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Sve informacije o poslovnim odnosima između Posrednika i Korisnika predstavljaju poslovnu tajnu Posrednika. Klijent je bezuslovno saglasan da Posrednik može proslijediti njegove poslovne informacije i lične podatke trećoj strani, na osnovu zakonskih propisa.

4. Organizacione i tehničke mјere
Svi podaci o registrovanim korisnicima se strogo čuvaju uz primjenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka i poslovni partneri odgovorni su za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Izjavom o zaštiti povjerljivih informacija koji je svaki zaposlenih potpisao.

5. Vrijeme čuvanja ličnih podataka
Lični podaci obrađuju se samo u vremenskom periodu neophodnom za ispunjenje svrhe za koju su i prikupljeni, te se arhiviraju u roku i u skladu sa zakonskom/poslovnom obavezom, nakon čega se uništavaju.

6. Anonimni podaci
Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka takođe prikuplja i obrađuje podatke koji nisu lične prirode (tip vašeg internet pregledača, ime vašeg internet provajdera, veb-stranice koje ste posjetili, itd.) kako bi nivo usluge bio što kvalitetniji. U te svrhe se koriste različite tehnologije kao što su npr. kolačići (cookies), Google Analytics itd., koje omogućavaju personalizaciju pruženih usluga ili obradu anonimizovanih podataka.

7. Prava lica čiji podaci se obrađuju
Pristanak na obradu podataka registrovani korisnik može da povuče u svakom trenutku u pisanom obliku pri čemu takav korisnik gubi status registrovanog korisnika. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, registrovani korisnik uživa sva prava u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

8. Iznošenje podataka o ličnosti iz BiH
Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka koristi svoje servere za skladištenje podataka o ličnosti koji se nalaze u Bosni I Hercegovini i nema namjeru da iste iznosi van Bosne i Hercegovine.