Povodom 6. BCX rođendana spremili smo VELIKA SNIŽENJA provizije na BCX mjenjačnici tokom cijelog mjeseca MAJA:
Provizija za kupovinu kriptovaluta za KM: 1.5% (-62% niže provizije)
Provizija za prodaju kriptovaluta za KM: 2.5% (-50% niže provizije)

 Sve ovo je samo dio našeg slavlja i zahvalnosti vama, našim korisnicima, koji nas podržavate već 6 godina!
Pratite nas i dalje, jer vas uskoro čeka još sjajnih iznenađenja! 

Učestovovali smo na četvrtoj DDays konferenciji

Četvrta Ddays konferencija pod nazivom “Aktuelne promjene u poslovanju finansijskog sektora – zelenije, digitalnije, odgovornije!” sa fokusom na teme koje oblikuju budućnost bankarskog sektora u BiH, održana je 17. aprila u Hotelu Bosna u Banjoj Luci.

Primjena Zakona o elektronskom novcu u Republici Srpskoj i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini bili su okosnica ovogodišnjeg DDaysa.

Među brojnim stručnjacima i predavačima iz oblasti bankarstva i finansija našao se i Boris Majstorović, direktor Digital Money Transfer d.o.o. (LOVA). Boris je govorio na prvom panelu pod nazivom "Krenulo je"- elektronski novac u Republici Srpskoj! o ključnim aspektima novog Zakona o elektronskom novcu.

Zakon o elektronskom novcu, kojim se stvaraju uslovi za razvoj domaćeg tržišta elektronskog novca i postavljaju osnove za korišćenje digitalnog oblika novca, usvojen je krajem 2023. godine.

Pored ovog zakona, teme četvrte DDAYS konferencije bile su i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, te izazovi koji stoje na putu bržoj digitalizaciji bankarskog sektora, kao i načini na koji se oni mogu savladati. Predavači su takođe razgovarali i o izazovima koji stoje na putu bržoj digitalizaciji bankarskog sektora, kao i načinima na koji se oni mogu savladati, te šta donosi primjena ESG kriterijuma i kakve koristi imaju investitori i kompanije koje ih primjenjuju.

Konferenciju je organizao BAM Consult, uz podršku institucionalnih pokrovitelja Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH AMFI.


Štampa  
Image

Zakažite konsultacije